єВідновлення

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

1. Загальні положення

Політика конфіденційності складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних сайту https://romstal.ua (далі — Сайт).

1.1. Продавець ставить найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Політика Продавця щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Продавець отримує від користувачів, та яка підлягає захисту відповідно до положень Закону.

1.3. Користувач, проходячи процедуру реєстрації на сайті та/або заповнюючи форму «оформити замовлення» на сайті надає Продавцю свою повну безумовну та безстрокову згоду на збирання, обробку та використання інформації про Користувача, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, в цілях, що зазначені в цій Політиці.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Вебсайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://romstal.ua

2.2. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.3. Володілець персональних даних — особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними тощо;

2.4. Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети
їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

2.5. Продавець – компанія ТОВ «РОМСТАЛ УКРАЇНА». Інші терміни, що вживаються в цій Політиці матимуть значення, яке надано їм в Законі.

3. Права Користувача щодо наданих персональних даних

3.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.

3.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

3.3. На доступ до своїх персональних даних.

3.4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.

3.5. Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

3.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

3.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

3.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого органу або до суду.

3.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

3.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.

3.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

3.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

3.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3.14. Продавець може обробляти такі персональні дані Користувача:

3.14.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

3.14.2. Електронна адреса.

3.14.3. Номер телефону.

3.14.4. Інші дані, що Користувач надає Продавцю з метою користування послугами Продавця.

3.15. Також на Вебсайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітики та інших).

3.16. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних Користувача

  • з метою реєстрації та ідентифікації Користувача на Вебсайті;
  • з метою поновлення пароля реєстрації Користувача на Вебсайті;
  • в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Користувача за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Продавця, акційні пропозиції та розпродажі товарів, що проводяться Продавцем, здійснення Продавцем аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у товарах, що пропонуються до продажу тощо;
  • з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Користувачем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару, а також зобов’язань щодо перерахування Покупцю коштів за повернутий Товар;
  • з метою оцінки та аналізу роботи Продавця;
  • з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Продавець обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Вебсайті. Заповнюючи відповідні форми й/або відправляючи свої персональні дані Продавця, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Продавець обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

6.1. Безпека персональних даних, які обробляються Продавцем, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.2. Продавець забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Продавцю повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Продавця з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Прикінцеві положення

7.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Продавця за допомогою електронної пошти.

7.2. Користувач бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Продавцю неповних та/або недостовірних і/або неактуальних персональних даних та/або персональних даних третіх осіб.

7.3. Будь-які вимоги Користувача, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Користувачем під час надання послуг відповідно до умов публічного договору. При цьому Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань.

7.4. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Продавця. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

-500 грн

на вашу покупку від 4750 грн

Даруємо бонус новим підписникам!

Підпишіться на розсилку

Сайт захищено reCAPTCHA, і до нього застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.